Enkel overgang til ny PC

OMTALE: Her er endelig en løsning som gjør det enkelt å overføre "alt" fra den gamle til den nye PCen din

Før eller siden skaffer man seg en ny PC, og umiddelbart støter man på et ganske omfattende problem. Man vil flytte over innholdet fra den gamle PCen til den nye, og det er ikke noen enkel sak.

Hadde det vært så enkelt at et program besto av en eneste fil, eller til nød en filmappe, og at alle datafiler man noen gang laget bare kunne lagres under Mine Dokumenter – da hadde det vært enkelt å flytt over dataene.

Men virkeligheten er jo så langt der i fra. Uansett hvilket operativsystem man velger, må man forholde seg til kompliserte hierarkiske filstrukturer. Disse er i tillegg vevd inn i hverandre, slik at det er fullstendig umulig for en som ikke er fagmann og/eller spesielt interessert å vite hva som er viktig eller ikke.


En enkel løsning

Windows XP har et innebygd verktøy for å flytte over data og innstillinger til en ny PC, men den er ikke så enkel som mange vil ønske seg.

Men det finnes andre løsninger.

Forleden hadde en i nær familie fått seg en ny Dell hjemmePC, og hadde i forbindelse med dette bestilt en løsning som het Transfer MyPC til å ta seg av oppgaven med flytting av data og innstillinger. Vi fikk æren av å utføre jobben.

I bruk

Transfer MyPC består av programvare på CD og 2 alternative kabler. Parallellkabelen er for overføring mellom eldre maskiner, mens USB-kabelen med ”klump” på midten er for nyere PCer.


Programvaren installeres først på den gamle PCen. Etter installasjonen skannes maskinen for installerte programmer, og du kan velge hvilke du vil ha med filene fra over til den nye PCen.

Snarveier, favoritter, bilder, musikk og utseende på desktoppen – alt dette kan du også velge at Transfer MyPC skal ta med i flyttesjauen.

Det er verdt å merke seg at selve programmene flyttes ikke over, de må installeres på nytt på den nye PCen fra originalCDene.

Vi installerte så de programmene som det var aktuelt å bruke på den nye PCen.

Deretter installerte vi Transfer MyPC på den nye PCen.

Når dette var klart, fikk vi beskjed om å velge kabeltype, og så koble den mellom begge maskinene.

Vi valgte USB og satte i gang.

Overføringsprosessen tok noen minutter, dette vil selvsagt variere med datamengden og maskinene.

Så var den nye maskinen klar til bruk, og alle de gamle innstillingene, snarveiene, favorittene og datafilene var på plass.

Så langt fungerte programmet over all forventning!

Et par viktige detaljer

Denne pakken er til engangsbruk. Det vil si at det du betaler dekker for overføring av data fra en PC til en ny. Etter dette kan du ikke installere programmet på andre PCer og gjenta suksessen. Du må nemlig aktivere den aktuelle lisensen over Internett eller telefon, før den begynner å samle data på den gamle PCen.

Skulle du ønske å overføre data fra en annen gammel PC til en ny ved en senere anledning, kan du kjøpe en rimeligere tilleggslisens for det prosjektet.

Men det er fullt mulig å overføre filer manuelt mellom de to maskinene, med FileTransfer programmet som også følger med. Her får du to fil-vinduer, ett for hver maskin, og kan dra og slippe filer mellom de to maskinene.

Her er det ingen tidsbegrensning, dette kan du gjøre når du vil og så ofte du vil.

Det kom til nytte da det viste seg at Outlook Express ba om passord da det skulle sjekkes mail. Dette hadde innehaveren glemt, og da var det bare å eksportere mailkontoen på den gamle PCen og overføre *.iaf filen til den nye, fjerne mailkontoen og re-importere den i Outlook Express på den nye PCen. Da kommer også passordet med...

Konklusjon

For noen hundrelapper er dette programmet svært nytting, og sparer tid og innsats både for mange brukere, og de mer eller mindre datakyndige hjelpere i familien/vennekretsen.

Det er ikke perfekt, men løser likevel de aller viktigste problemene på en lettfattet og praktisk måte.

Mer info finner du hos produsenten Detto eller distributøren Orologix

Dell selger også pakken separat, prisen er den samme som ved PC-kjøp: 282 kroner pluss mva.