Enkel eller dobbel prosessorkjerne?


Hva er mest hensiktsmessig å velge, en vanlig prosessor eller en ny dual core?
Skal oppgradere datamaskinen, men er litt i tvil. Det koster om lag 3000kr for en AMD X2 2GHz dual core, men overgår den en AMD 2.4GHz til samme pris?
Hva er hovedfordelene med å velge en X2 prosessor?

Dag Magne

Datadoktoren svarer

Hei Dag Magne,

Dual-Core prosessor eller ikke, enten det være seg fra AMD eller Intel, er et svært omdiskutert tema der så lite som to debattanter kan gi deg fire forskjellige svar. Derfor skal jeg prøve å trå varsomt her.

For å forvirre deg med en gang vil jeg legge fram to rene fakta:
1. En AMD64 på 2.4GHz vil yte bedre enn en AMD64 X2 på 2.0GHz.
2. En AMD64 X2 på 2.0GHz vil yte bedre enn en AMD64 på 2.4GHz.

Dette virker kanskje som motsetninger, men svaret her ligger strengt tatt ikke i prosessorene; vi må se på programvare og operativsystem. For at du skal kunne dra nytte av en dobbeltkjerneprosessor så må for det første operativsystemet støtte dette. Dette er som regel ikke noe problem, Windows 2000 og XP er mest brukt i dag og støtter dette fint. For det andre må du enten kjøre flere programmer samtidig, eller et program som kan kjøre flere tråder (separate prosesser i et program).

Problemet per i dag er at de aller fleste programmer og spill ikke har blitt programmert med slik dobbeltprosessering i tankene. Og da vil altså ikke arbeidsmengden kunne deles opp, men kun kjøre i den ene kjernen. Spill havner hovedsakelig i denne kategorien. Men det må også nevnes at begge prosessorene du har sett på yter bra nok til at du i praksis ikke vil merke forskjell. Men du vil helt klart kunne måle at enkeltkjerneprosessoren er raskere.

Multitasking, altså kjøre flere programmer og prosesser samtidig, er derimot et område man drar nytte av to kjerner i prosessoren. Det betyr at du for eksempel uten problemer kan kjøre en tung, prosessorkrevende oppgave i bakgrunnen samtidig som du uten problem surfer, spiller av mp3-filer og chatter med Messenger. Du vil uansett ikke få dobbelt ytelse av en X2, men effektiviteten øker nok til at du faktisk kan merke resultatet når du lar maskinen jobbe med flere ting samtidig.

Hvis vi i tillegg spår at dobbeltkjerneprosessorer har kommet for å bli, kan vi regne med at både spill og andre applikasjoner i tiden fremover vil programmeres med tanke på to (eller flere) prosessorkjerner. En annen trend er at det blir mer og mer vanlig å kjøre flere oppgaver samtidig. Vi kan heller ikke regne med noe annet enn at fremtidige operativsystemer (kanskje spesielt Windows) kommer til å være enda mer ressurskrevende med tanke på bakgrunnsprosesser enn det allerede er i dag, og da vil dobbeltkjerneprosesser være et stort, stort pluss.

Så hvis jeg går ut fra at du ikke kommer til å oppgradere igjen i år, og at du heller ikke går for absolutt flest FPS (bilder i sekundet) når du spiller, så blir min anbefaling å gå for en X2. Men pass først på at hovedkortet ditt faktisk støtter en slik oppgradering, og sjekk om du i så fall må oppgradere BIOS først.

Hilsen
Datadoktoren

Les alle spørsmål og svar