Endelig lovlig fil-deling

Men vær forsiktig i delingsøyeblikket.

Du finner flere eksempler på spredet.no.

Takk til Jon for bidraget!