Egner LCD-skjermer seg til spill og video?

LCD-skjermer har vært kjent for etterslep og treg respons, og lite egnet til spill og video. Dagens skjermer har langt bedre egenskaper, og er i mange tilfeller glimrende egnet også til denne typen oppgaver. Men det er andre problemer.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

For å skape illusjon av et bilde i bevegelse tegnes det som kjent flere bilder etter hverandre i rask rekkefølge. Antall bilder per sekund kalles bildefrekvensen og dette er den grunnleggende kritiske faktor.

Alle menneskelige sanser har en treghet, som gjør at vi kan ”lure” øyet til å tro at det ser ting i bevegelse. Film bruker en hastighet på 24 hele bilder i sekundet, mens TV skifter 50 halvbilder i sekundet. Et halvbilde er annenhver linje på TV skjermen, slik at vi også ser halvparten av forrige bilde når neste halvpart tegnes opp. Dette kalles ”interlaced”, som direkte oversatt betyr ”sammenflettet”.

Raskere standardskjermer

Grafikkløsningene på datamaskiner skifter derimot HELE bildet samtidig, noe som er avgjørende for å for eksempel kunne lese tekst på nært hold uten problemer.

Tidligere, i dataterminalenes tid og i PCens barndom, var både ytelsen og teknikken generelt dårligere og bildeoppfriskningen langt lavere. For å unngå flimring brukte CRT-skjermene (Cathode Ray Tube=katodestrålerør) som regel grønn fosfor med lang etterglødningstid. Det var helt greit så lenge PCene ble brukt til å registrere tall og skrive tekst, men i et grafisk brukermiljø som Windows er dette ikke en egnet løsning.

I moderne fargeskjermer brukes fosfor med svært rask respons. Fra full intensitet ned til 10% av lysstyrken går det bare 0,7 millisekunder. En vanlig PC-skjerm oppfriskes derfor minst 70 ganger i sekundet, gjerne 85 ganger eller mer. Det gjør at vi kan sitte lenger ved skjermen uten å bli slitne i øynene.

En moderne fargeskjerm reagerer altså så raskt på endringer i signalet at responstiden ikke er noen problemstilling i forhold til å håndtere bevegelige bilder, som i spill og video.

LCD

På de aller fleste LCD-skjermer tegnes bildet bare 60 ganger i sekundet. Det vil si at bildet oppfriskes hvert 16,6 millisekund.

Imidlertid er responstiden på LCD-displayer mye tregere enn CRT-skjermer. De raskeste skjermene ligger på 15 millisekunder ned og 20 ms opp til full intensitet, begge delere er langt tregere enn ordinære CRT.

Imidlertid kan tiden det tar å gå fra to intensitetsgrader inne på skalaen ta lenger tid enn mellom ytterpunktene.

Her pågår det en utvikling av kontrollkretsene, med en ny smart teknikk. Denne teknikken utnytter at materialet reagerer raskere ved av og påslag enn ved spenningsendring.

I stedet for å sette et nytt spenningsnivå inne på skalaen og vente på respons, slår kretsene av (eller på) spenningen for så å sette den nye spenningen etter en gitt tid, avhengig av ønsket intensitet.

I praksis

Vi har testet både skytespill, videoredigering og DVD-avspilling på LCD-skjermer, og har erfart at problemet i praksis ikke er på langt nær så stort som det kan virke i teorien.

Skytespill er klart brukbart på alle skjermene vi har testet, og forskjellen mellom skjermer med responstid på 30 og 50 millisekunder er knapt merkbar.

Også for bruk av video, både redigering og avspilling, er responstiden på dagens LCD-skjermer helt akseptabel.

Problemet med fast oppløsning

De største problemene oppstår når materialet som skal vises har en lavere oppløsning enn skjermen. Dette gjelder alltid ved fullskjerm video, både på DV og DVD i beste kvalitet.

Sammenlignet med en CRT får bildet klart tydeligere artefakter, som har mye til felles med for høy komprimering.

Dette skyldes at hvert bildepunkt må ”strekkes” til å dekke mer en ett punkt. Det går ikke an i praksis, det går ikke opp rent matematisk, så det må rundes av, med tilhørende forvrengning.

Den krevende videoentusiast bør derfor velge en kombinasjonsløsning, med LCD-skjermen som redigeringsskjerm og en god TV som videomonitor. Det beste alternativet er selvsagt en proff videomonitor, de koster fra rundt 16 000 og oppover...

Lyst til å diskutere?

Besøk vårt debattforum!