Egen debatt?

Får denne artikkelen egen debatt? TESTING