Effektivt rensemiddel for harde disker

Denne metoden skal visstnok være effektiv både mot støv og personlige data!

Effektivt rensemiddel for harde disker

Takk til Brynjulf for bidraget!

Husk å sende bidrag til humorspalten vår! Adressen er fredagshumor@dinside.no