Effektiv datakomprimering

Bedre enn ZIP?

PS! Don't try this at home!!


Takk til Johnny D. for bidraget!