Dynamisk omfang

En måleenhet som brukes for å oppgi kameraets evne til å fange opp detaljer i mørke og lyse partier (Dmax og Dmin). Dessverre vil ikke kameraprodusentene oppgi dette i de tekniske spesifikasjonene, slik det er vanlig på skannere.

I vår test måler vi ikke det dynamiske omfanget som et eksakt tall, men vi undersøker kameraets evne til å registrere detaljer i høylys og skygger med et svært krevende testoppsett.