Du vet du har overklokket prosessoren nok når...

...eggene er ferdig stekte.