Ditt eget TV-studio i programvare

Det er ikke ofte det dukker opp programmer med helt nye innfallsvinkler. Med dette programmet kan du spare både tid og penger, og dessuten gjøre prosessen til en trivelig opplevelse.

Det finnes mange programmer for å redigere video, lage effekter og overganger, og legge på lyd og sette inn bilder. Men ønsker du å lage en presentasjon, et undervisningsopplegg eller rett og slett bruke mediet til å fortelle en historie, slik som du ser på TV, så er det liten hjelp å få. Du må enten sette deg ned og planlegge, så filme, organisere og redigere – eller la andre gjøre jobben.
Dette programmet løser oppgaven på en helt annen måte, det er nærmest et virtuelt automatisk TV-studio.

Du har en plan

Det er to ting som er sentrale i dette programmet: Teleprompteren og sanntidsegenskapene.
En teleprompter brukes for opplesere i TV. De har en skjerm med tekst plassert over kameraet, slik at de kan lese mens de ser inn i linsen. Det gir seeren følelsen av at oppleseren snakker direkte til dem, noe som styrker kommunikasjonen.

I dette programmet er teleprompteren et bevegelig tekstfelt som ruller i midten av programvinduet. Hastigheten tilpasses tempoet du ønsker, slik at det er naturlig i forhold til oppleseren og presentasjonen.

Sanntidsegenskapene gjør at programmet kan kombinere data direkte fra videokamera, avspilling av videofiler, lyd og lage overganger mellom disse – samtidig. Her er det ikke nødvendig med noen rendring – alt skjer i sanntid.

Når du skal lage en presentasjon som består av en forteller, forskjellige innslag og overganger mellom disse, skriver du inn teksten som skal leses. Dette kan gjøres direkte i programmet, eller i en tekstbehandler.

Deretter plasserer du overgangene og innslagene i programmet i feltet til høyre for teksten, der hvor det er naturlig i forholdet til innholdet.

Hvis du skal kommentere et budsjettresultat plasserer du bildefilen med tallene og grafene der hvor dette passer i forhold til teksten.

Et allerede redigert videoinnslag plasseres tilsvarende, med en fritt valgt visuell overgang fra forrige innslag, som forhåpentlig passer til innholdet flyten og programmet.

Ved endringer i teksten, som når avsnitt fjernes eller legges til, vil de tilhørende innslagene selvfølgelig bli flyttet sammen med teksten de er knyttet til.

Så er det bare å kjøre, og du har en ferdig presentasjon med alle elementer og overganger, klar til distribusjon på det mediet du velger.

Når du er ferdig med planleggingen er du med andre ord nesten ferdig med resultatet. Det er bare å følge teleprompteren og lese inn teksten.

Flere finesser

Programmet er annonsert i to versjoner, til 99 og 199 dollar. Den dyreste versjonen kommer med støtte for bruk av grønn bakgrunn bak oppleseren, som kan erstattes med fritt valgt bakgrunn, stillestående bildefil eller bevegelig video.

Programmet støtter både webkamera, DV eller analogt videokamera med tilhørende USB, FireWire eller analog inngang på PCen.

Filformatene som kan plasseres er AVI og bitmaps for video/stills og lydfiler i WAV og MP3-format.
Mer infomasjon finner du på Serious Magics nettsted.