Digitalalderens skjulte trussel

Støv på minnebrikken - et problem som oppstår hvis du fotograferer sjelden?

Det er vanskelig å se at støv på minnebrikken kan være et problem, det måtte i så fall være hvis man har støv på hjernen.

Digitalalderens skjulte trussel


Takk til Egil for bidraget!