Digitalalderens skjulte trussel

Støv på minnebrikken - et problem som oppstår hvis du fotograferer sjelden?