Digital-TV-boks til bakkenett på steroider?

Snart må alle ha en digital boks for å kunne se på TV, og det gjelder ikke bare i Norge. Men det skjer faktisk spennende ting på denne fronten.

Som alle vet må eller kan vi gå over til det digitale bakkenettet i nær framtid, hvis vi vil fortsette å se på TV i tradisjonell forstand. Noen er allergiske overfor NRK-lisensen og klarer seg med TV på web og nedlastede/kjøpte filmer. I ganske mange år framover tror vi likevel at det er en del mennesker som setter pris på programmer og serier laget av folk som mener noe og kan noe, produsert på et teknisk høyt nivå. Samtidig er det også mange av oss som synes det er behagelig å bare slappe av i sofaen og la seg underholde og ta det som måtte komme av programmer der og da.

Det er altså et stort spenn i bruksmønster og interesse for TV-sendinger, noe som det er grunn til å forvente resultererer i ganske mange forskjellige tilbud av dekodere. Frittstående, moduler for innbygging i TV, portable for 12 volt i bil og båt pluss avanserte modeller med flerkanales mottak og mulighet for opptak på harddisk.

I USA, som stenger for mottak av analoge TV-sendinger den 17 februar 2009, annonseres det allerede med utsalgspriser for boksene som kommer tidlig neste år. LG forventer at prisen hos forhandler vil ligge på beskjedne 60 dollar. Samtidig er det også planer om å dele ut rabattkuponger pålydende 40 dollar for å hjelpe til med overgangen. Den amerikanske kongressen har satt av 1,5 milliarder dollar totalt til dette.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det mest spennende?

Noe av det mest spennende på dekoderfronten er boksen som ble lansert på Cebit nå i mars 2007.

Boksen heter SMT-H6155 og selges av Samsung, men STMicroelectronics og Metalink har bidratt med kjerne-elektronikken.

Boksen er en hybridløsning som komiberer mottak både av IPTV og DVB-T fra TV-leverandøren. I tillegg kan den videredistribuere flere HD-kanaler trådløst i hjemmet.

Dekoderen STi7109 er levert av STMicroelectronics og er en komplett dekoder på én brikke, med støtte for MPEG-4 AVC og VC-1, integrert CPU samt en rekke forskjellige tilkoblinger og sikkerhetsløsninger.

Metalinks brikker tar seg av den trådløse 802.11n-biten og er i stand til å streame flere HDTV-signaler innenfor en radius på 30 meter. Spesielle teknikker for pakkehåndtering gir dobbelt så effektiv formidling av denne type mediesignaler sammenlignet med andre løsninger.

Denne type bokser åpner for helt nye løsninger når det gjelder å integrere klassisk TV-titting med mottakere basert på PC-standarder.

Prisen på Samsungs boks er enda ikke fastsatt.

Kilde: Samsung