Dialogbokser

Med de ekspandérbare dialogboksene i Painter 6, får du både stor kontroll over funksjonene og mye å holde rede på. Men Painter 6 er ikke laget for amatører, og derfor vil disse dialogboksene hovedsaklig være til stor nytte.