Dialogboks-banning

Mon tro om ikke dette er driverprogramvarens måte å uttrykke frustrasjon på når ikke alt virker som det skal?