Dette er virkelig bra

Låse farger

Et problem i mange populære grafikkprogrammer, er at du ofte risikerer å miste bestemte farger når du endrer fargepaletten i en GIF-fil. Dette betyr ofte at det blir kanter mellom bilder hvor det egentlig skulle vært myk overgang.

Fireworks 2 lar deg enkelt låse bestemte farger. Du kan låse så mange farger du vil, og i paletten vises det klart hvilke farger som er låst. Dermed kan du fritt begynne å eksperimentere med færre farger (som gir mindre filstørrelse).

Søk i grafikken

Arbeidsfiler i Fireworks lagres slik at arbeidsfiler lar alle deler være selvstendige objekter. Dermed kan tekst, farger og grafikk behandles for seg, uten at du berører andre objekter i samme bilde. Fireworks 2 har en søk/erstatt-funksjon som gir deg mulighet til å endre for eksempel skrifttypen du har brukt i all den grafikken som du selv velger ut.

Vi testet søkefunksjonene i Fireworks, hvor vi hadde laget til å en samling grafikk med tekst. Vi valgte ut de endringene vi ønsket å foreta, og klikket deretter på de filene på harddisken som skulle endres.

Prosessen gikk uten problemer, og selv om vi måtte prøve oss litt frem før vi fikk det ordentlig til, var det ganske lett.

Avansert vektorgrafikk

Redigering av vektorgrafikk og mulighetene for å legge på effekter er imponerende. Mens du kun kunne legge på én effekt for hvert vektorobjekt i Fireworks 1, er det i versjon 2 ikke lenger noen begrensninger.

GIF-animasjoner

Gjennomsiktighet og deling er nytt når du lager GIF-animasjoner i Fireworks 2. Med gjennomsiktighet kan du se hvordan enkeltelementer beveger seg i GIF-animasjonen.

Deling gir deg mulighet til å tegne ett element som brukes gjennom flere vinduer i animasjonen din.

Disse funksjonene gir deg stor kontroll, og sparer deg for en del arbeid som var uunngåelig i versjon 1.

JavaScripts og HTML

Fireworks 2 kommer med nærmest smertefrie løsninger for å lage webkode for grafikken du lager i programmet. Enten du klipper opp bildet, lager knapper som reagerer på flytting av musen eller klikking, eller image-map (lenker som legges inn i definerte områder i grafikken), gir Fireworks deg ferdig kode i HTML eller JavaScript.

Ikke nok med det. Fireworks 2 lager også ulike varianter av koden, og kan tilpasse den spesielt for programmer som Microsoft Front Page (vår testvinner i testen av HTML-editorer) eller Dreamweaver (som er et annet svært populært program for å lage hjemmesider).