Dette er en magisk sten

I den grad dette er teknologi, er den i hvert fall eldgammel!

Dette er en magisk sten


Takk til innsenderen, som ønsker å være anonym.