Dette burde vært bedre

Noen ganger litt tregt

Løsningen som er valgt for massekonvertering (batch) og søk/erstatt, er at hvert dokument åpnes i Fireworks 2 før det endres. Dette går alt for tregt, og gjør funksjonen nesten ubrukelig hvis du skal behandle store datamengder.

Responstiden på enkelte prosesser kan også være litt tregere enn vi er vant til fra andre programmer. Endrer du f.eks. en effekt på en vektorkurve, eller skifter fargedybde på et stort bilde, kan du risikere å vente i flere sekunder før Fireworks er ferdig.

Hva er sikkert på webben?

Fireworks har mange løsninger for såkalte websikre farger. Websikre farger er de fargene som alltid skal se like ut på en hvilken som helst skjerm som er satt opp med 256 farger.

Dette var viktig for noen år siden, men i 1999 er det faktisk ikke så veldig mange som bruker maskiner med bare 256 farger. Tusenvis og millioner av farger (16 eller 24 bit) har blitt helt vanlig.

Derimot oppstår det nye problemer med PCer som er satt opp med 16-bits fargeskjerm. Særlig Netscape tegner en og samme farge ulikt avhengig av hvilket format den er i (GIF, JPG eller ren bakgrunn). Det er derfor skuffende at Fireworks ikke tilbyr noen hjelp for å løse dette.

Fortsatt gjetting ved eksport

Fireworks 2 gir ikke nok informasjon om hva som er optimalt format ved eksport av webgrafikk. Her burde Macromedia kanskje tatt en titt på webtjenesten GIF Wizard, som gir en evaluering av grafikken din, og rangerer forslagene før du selv velger.

Et par småting til

Massekonverteringen i Fireworks 2 burde ha vært mer avansert, og de mulighetene som ligger utenfor de klikkbare menyvalgene styres av egne skript. Disse skriptene må du skrive selv, og det er alt for tyngvint.

Det burde også vært muligheter for å redusere paletten før du kommer til selve lagringen av den ferdige grafikken. Mange webutviklere har godt etablerte vaner for å arbeide med grafikk med redusert palett.