Det norske forsvar anno 2003

Det meste kan vel kanskje styres via nettet fra brakka?