Det gjelder å sette grenser

Småbarnsforeldre vet viktigheten av å sette klare grenser. Men i likhet med dette eksemplet er vi kanskje ikke alltid like flinke til å håndheve grensene...

Innsenderen av dette bidraget vil være anonym, fordi han er redd for represalier fra programleverandøren.

Dette er vel hva vi kan kalle "å gå over tiden"?

Det gjelder å sette grenser


Send oss vitser, bilder, lyder og andre morsomheter som på en eller annen måte er relatert til dataverden, mobiltelefoni eller Internett. Adressen vår er fredagshumor@dinside.no.