Det er ikke nok ledige IRQ!

Dagens spørsmål:

Heisann,
Da jeg har mange duppeditter jeg gjerne skulle ha puttet i maskinen samtidig, har jeg problemer med ledige IRQer.

Jeg har satt opp maskinen som PnP og har da selvfølgelig mistet fullstendig kontrollen over hvilke kort som legger seg hvor. Jeg vet at W98 kan dele IRQer, men erfarer at dette sjelden er vellykket.

Mitt spørsmål generelt: Hvorfor denne begrensningen på antall IRQer? Kunne ikke maskinvare og operativsystem f.eks. støttet 30 IRQer, så slapp vi dette tilbakevendende problemet?

Spesielt: Hvordan løser jeg enklest å få plass til to ISA-kort (CD-brenner, scanner) i tillegg til vanlig PCI-utstyr som nettverkskort, lydkort, USB og så videre?

Hilsen Bjørn Vidar

Datadoktoren svarer:

Det er viktig å huske på at det ikke er Windows 98 som kan dele IRQer. Det er PCI-kort som kan dele IRQ seg i mellom, mens ISA-kort ikke kan dette -- hvert kort må ha sine egne IRQ. PCI og ISA kan heller ikke dele IRQ seg i mellom.

Derfor er det ikke noe poeng i å overstyre PnP for PCI-kort i Windows 98. Når det gjelder ISA-kort som ikke er PnP, er det nødvendig å la disse få tildelt sine IRQ først, ved å reservere disse resursene.

Dette gjøres i BIOS, og du finner den siden hvor dette gjøres under "PnP and PCI Setup" eller noe lignende.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Der finner du en liste over alle IRQ i PCen, og du kan reservere hver enkelt av disse til å passe innstillingene på ditt kort.

Eldre ISA-kort har vanligvis koblingsbøyler hvor du bestemmer IRQ. Når du installerer driverne for det gamle kortet, må du så oppgi de IRQ-settingene som du har satt på kortet og reservert i BIOS.

Windows, PnP og PCI-kortene vil da ikke bruke disse IRQ-resursene, og det vil ikke oppstå konflikter mellom ISA og PCI.

Flere IRQ?

Det er en misforståelse at det skal være nødvendig, eller bedre, med en fysisk IRQ for hvert eneste tilleggskort eller systemenhet. Derfor ligger ikke problemet i at det er for få IRQer på en PC. Det er enten konflikt mellom ikke-PnP og PnP, ved at du bruker gammel maskinvare, eller det er programmeringsfeil i driverne til PnP-enhetene. Sjekk alltid at du har de nyeste driverne.

Med flere IRQ ville også selve bussen og kontaktene måtte endres, siden hver IRQ har en fysisk leder på kortet. Dette skjedde da bussen i den opprinnelige PCen ble bygget ut og IBM AT ble lansert. Da fikk vi også flere IRQ, siden enda en kontrollerbrikke ble koblet til, på en av de opprinnelige IRQ-linjene (IRQ 2).

Med PCI ble det innført en mer moderne buss, som ikke er avhengig av at hver enhet har sin egen separate IRQ.

Spesielle enheter

Når det gjelder ditt konkrete problem, så nevner du CD-brenner og skanner som ISA-enheter. Dette stemmer jo ikke, det må være de kortene som du kobler disse enhetene til som er ISA-enheter. Sannsynligvis er dette eldre SCSI-kort, som har begrenset funksjonalitet og ytelse. Noen er til og med laget for å bare kunne benyttes av en enkelt enhet -- helt i utakt med SCSI-konseptet.

Dette blir en klønete løsning, og sannsynligvis er driverne ikke oppdatert på de siste årene. At de rett og slett ikke er kompatible med Win98 kan være kjernen i problemet, og ikke deling av IRQ.

Løsningen kan være at du skaffer deg et mer moderne og kapabelt SCSI-kort, hvis dette er årsaken til problemene dine. Da kan begge enhetene kobles til dette kortet, og du får i tillegg langt bedre ytelse.

Du kan også lese mer om SCSI i artikkelen Hva er SCSI?

Flere spørsmål og svar