Denne stopper datastrømmen

USB-tampongen er en realitet.