Den komplette bug-listen til MacOS Leopard

Stadig flere feil i Apples stolthet avdekkes...

Takk til Remi for bidraget!

[Ugjyldig objekt (debatt)]