Den komplette bug-listen til MacOS Leopard

Stadig flere feil i Apples stolthet avdekkes...