Del 2: Bli kjent med effektene!

Lær mer om hvordan du kan bruke lydredigeringsprogrammet Audacity! I dag diskuterer tre av de medfølgende effektene, og viser hvordan disse kan nyttiggjøres for å forbedre lydbildet. Av Jan Frode Haugseth


Dette er andre del av miniserien om lydprogrammet Audacity, som er gratis å laste ned og bruke. I første del viste vi hvordan du kan bruke programmet til å ta opp og mikse flersporslyd. I dag skal vi snakke om equalizer, kompresjon og romklang, som sammen med erfaring er de profesjonelle produsentenes viktigste redskaper for å produsere velklingende låter.

Vi vil illustrere artikkelen med et enkelt opptak av en akustisk gitar, og vi har lagt ut versjoner av hvordan opptaket høres ut etter hvert som vi bearbeider det. Eksemplene er i Ogg vorbis-formatet, og kan spilles av med blant annet WinAmp. Effektene vi viser til følger med programmet, og finnes alle under rullemenyen som heter "Effekt".

Opptaket er av en akustisk gitar.


Equalizeren

For lydprodusenten er equalizeren først og fremst et middel for å holde lyden ryddig. Ved å filtrere vekk uønskede frekvenser på enkeltspor vil instrumentene framstå som mer definerbare og tydelig.

Akustiske gitarer som er tatt opp med mikrofon har alltid et rikt frekvensspenn. I rommet høres instrumentet greit ut, men på opptak er du nødt til å begrense dette spennet litt. Spesielt er dette viktig i den mørkeste delen av registret. Vi legger derfor på en EQ som demper alt under 80 Hz, og samtidig tar vekk litt tyngde fra alt under 300 Hz.


Ved å gjøre dette ønsker vi å skape et litt mindre ullen lyd. Ved å dempe alt under 80 Hz blir samtidig fottrinn, takttramp eller andre små dunk som forplanter seg via mikrofonstativet fjernet.


Kompresjon

Du har sikkert et forhold til komprimert musikk som mp3 og Ogg vorbis, men når vi snakker om kompresjon i sammenheng med lydproduksjon mener vi ikke komprimering av filstørrelsen. Du kan nemlig også bruke komprimering til å jevne ut lydnivå. Dette er ikke bare vanlig, men en helt nødvendig del av moderne lydmiksing.

Også her er den akustiske gitaren et godt eksempel. Volumforskjellen på å plukke strengene forsiktig og å slå strengene hardt med plekter er gjerne opp til 20 – 30 dB. Begge spilleteknikkene er likevel en vanlig del av den moderne musikken i dag, selv om volumspennet er altfor stort til å kunne gjengis på fornuftig vis i radio eller på CD.

På en radio ville ingen kunnet høre de rolige partiene, uten å sette på mye volum. Og de mer støyende partiene ville da fremstått som meget støyende. Svaret på dette problemet er komprimering. Man legger på et filter som kjører opp volumet på lave partier, og samtidig demper partiene med topper.


Med kompresjon ønsker man å kontrollere dynamikken for opptak, men ikke fjerne denne helt. Dette styres av bryteren kalt forhold. Slik det er stilt inn her vil all lyd over -14dB kuttes til halvparten av det den ellers ville vært. 3:1 forhold ville tatt vekk mer dynamikk.

Forskjellen på et ukomprimerte og et komprimert signalet kan sees her:De svake partiene har blitt sterkere. Komprimering er også vanlig for å jevne ut anslaget til bassgitarer, trommer, men også på vokalspor.

Romklang

Å legge til romklang er et annet viktig virkemiddel i moderne lydmikser. Instrumenter som vanligvis tjener på litt ekstra romklang er gitarer, piano, skarptromme og vokal.

Romklang gjør lyduttrykket mykere, og de fleste ører oppfatter lyder med klang som mer behagelig å høre på enn lyder uten.

Det finnes mange måter å tilføre klang til et lydopptak på. En enkel men fin måte å gjøre det på, er å duplisere et spor (CTRL-D), og så legge på 100 % romklang på duplikatsporet. Dermed kan klangen skrus trinnløst opp og ned i lydbildet, og til og med panoreres mellom venstre til høyre hvis man vil det.


Det er mange innstillinger på Gverb-filtret. De viktigste er romstørrelse og tid. Det skader ikke å prøve seg fram med de andre innstillingene. Hvis du bruker duplikatmetoden som er beskrevet over bør du ta ned det tørre signalet (Dry signal level) siden du uansett har originallyden i det første sporet.


Som det framgår av bildet har klangsporet litt lavere volum enn originalsporet.


Les mer: Flere muligheter med VST
Tilbake til førstesiden