Datasikkerhet i 1990

...den gang de største truslene var tepper og statisk elektrisitet :-)