Dårlige baderoms-oversettelser

Vi takker Erik som sendte oss disse velvalgte ordene om badeetikette - eller handlet det egentlig om dårlige, dårligere, dårligste oversettelser?

Nettsiden til International Center for Bathroom Etiquette, som i seg selv er morsom, har enten ansatt stupfulle oversettere, eller mer sansynlig, brukt et oversettelsesverktøy. Se selv:

Fra etikk på kvinnebad:

En General Velter:
1. Spyl Spyler Spyler til alle Deres venner dradd!
2. Om De overrisler når De ringler, vær en sweetie og visker seatie. (ja jeg stjal det, men dets stillet god)
3. Om De er Årsak til en tresko, og De VET om De er, snilt tar det på Dem til først, forsøk rette det; og for det andre, rapporterer det!

Vi bøyer oss i badet!