Dagens kritikk

Arve har sendt oss følgende kritikk mot MS og Windows 98, og vi tar den med selv om den kommer litt i seneste laget:

"Windows 98: A 32bit extension to a 16bit graphical environment, running over a 8bit shell originally designed for a 4bit processor by a 2 bit company that can't stand 1 bit of competition"