D-Link MIMO - blant betong og metall

Vi har nå testet MIMO-ruteren under vanskelige forhold i våre redaksjonslokaler, hvor tykke murvegger og store metallkonstruksjoner hindrer signalene.

Hvordan en ruter med støtte for trådløst nett påvirkes av hva slags antenne som brukes har vi nylig testet og skrevet om i et par tidlilgere artikler. Under generelt gunstige forhold i en trevilla ble ikke forskjellene særlig store, du finner artikkelen her .

I et langt mer utfordrende miljø av betong og metallkonstruksjoner, og i tillegg en nærmest håpløs plassering av ruter og bærbar, var forskjellen vesentlig større. Du kan lese testen her.

Tung utfordring for MIMO

I trevillaen ga MIMO-løsningen fra D-Link en målbart jevnere dekning sammenlignet med vårt ordinære 802.11g utstyr – en D-Link DI-624. Men for å sette denne løsningen på en vesentlig tøffere prøve, installerte vi den i vårt kontormiljø, under samme nærmest håpløse forhold som under antenne-testen.

Vi testet mot vår bærbare med D-Links PC-kort med MIMO-støtte.

Den største utfordringen er den tykke murveggen og metalldøren mellom testlab’en og det store åpne redaksjonslokalet. I motsetning til vår ordinære trådløse installasjon som står ute i redaksjonslokalet og gir utmerket dekning, monterte vi ruteren – denne gangen fra SMC - innerst i testlab’en.


Testingen foregikk så på de samme tre stedene som under antennetesten:

1: Inne i testlab’en 3 meter fra ruteren
2: Ute i kontorlandskapet ca 30 meter fra ruteren, med tykk armert betongvegg i mellom
3: Oppe på mesaninen, bak en perforert metallvegg.

Vi målte så overføringshastigheten av 100 MByte lett komprimerbare data og 100 Mbyte MPEG-fil som er svært lite komprimerbar.

Inne i testlab’en, hvor 3 av veggene er av mur, var resultatet overraskende nok lavere ytelse enn vi fikk på alle målingene i trehuset. Den var i tillegg langt mer varierende.

På måleposisjon 2, ute i kontorlandskapet, falt ytelsen betraktelig. Den var dessuten langt mindre stabil, og varierte uansett datatype kraftig under hele overføringen.


I måleposisjon 3, oppe på mesaninen, fikk vi bare sporadisk forbindelse med svært lave hastigheter, og det var ikke mulig å overføre hele testfilen, tross en rekke forsøk.

Konklusjon

Etter våre målinger ga ikke MIMO-løsningen fra D-Link bedre dekning og rekkevidde under ekstremt vanskelige forhold. Ordinære antenneløsninger fungerte like bra – eller dårlig – under disse ekstreme forholdene.