CorelDRAW høyner til 9

Corel lanserer nå versjon 9 av CorelDRAW. Denne versjonen har mange små, men viktige nyheter, og terskelen mellom vektor- og punktgrafikk senkes betydelig.

CorelDRAW høyner til 9

  1. Web, trykk og filtre

CorelDRAW er en programpakke som er ment å være en komplett løsning for alt fra digitale illustrasjoner til profesjonell bildebehandling. Selve illustrasjonsverktøyet CorelDRAW (ja, det ene programmet har forvirrende nok samme navn som hele pakken) har gjennom flere år vært grensesprengende blant tegneprogrammer for PC.

Programpakken inneholder også et profesjonelt verktøy for bildebehandling, PhotoPaint, som er Corels utfordrer til Photoshop.

Mange små dialogbokser, blir til en stor dialogboks når de samles.
Mange små dialogbokser, blir til en stor dialogboks når de samles. Vis mer

I tillegg til de to hovedprogrammene, følger det som tidligere med noen mindre programmer, slik som Capture for å fange skjermbilder og Trace som konverterer bilder med punktgrafikk til vektorgrafikk. Disse har ikke endret seg stort siden tidligere versjoner. 3D-modelleringsprogrammet CorelDREAM 3D er imidlertid nå tatt ut av programpakken.

CorelDRAW er fortsatt like tjukk som før, i mer enn én forstand. Esken med CD-ROM og håndbøker veier hele 3,5 kg, håndbøkene er på 1800 sider, og velger du full installasjon, ryker 200 MB av plassen på harddisken din. Samtidig er CorelDRAW beskjeden i sine krav til datakraft: en Pentium 133 skal være mer enn godt nok.

Mest for avansert bruk

Det er ingen radikale nyheter i CorelDRAW 9, og det kan virke som Corel denne gangen har hatt større problemer med å overgå seg selv enn i tidligere versjoner.

Artikkelen fortsetter under annonsen

De viktigste endringene vil være mest til glede for avanserte brukere. Visual Basic for Applications er nå lagt inn i tillegg til Corels eget skriptspråk, og gir mulighet for avansert egenproduksjon av filtre og automatisering av rutiner.

I versjon 9 er det nå også mulig å eksportere arbeidet ditt direkte til PDF-filer, enten fra CorelDRAW eller PhotoPaint.

CorelDRAW er utvidet med flere nye fargepaletter både for PANTONE og HKS, som benyttes ved trykksakproduksjon. Også PhotoPaint kan nå eksportere PostScript, noe som tidligere bare var mulig fra CorelDRAW.

Det har blitt innført nye metoder for fyll av farger, for eksempel lar "mesh" deg definere et avgrenset område på et flatt bilde som om det hadde 3D-egenskaper.

Enklere å bruke

PhotoPaint og CorelDRAW ligner nå mer på hverandre enn hva de gjorde i tidligere versjoner, og brukergrensesnittene har blitt harmonisert slik at du skal kunne benytte samme arbeidsmetodikk i begge programmene.

Dessuten låner de to programmene av hverandre: CorelDRAW har blitt utvidet med en rekke filtre for behandling av punktgrafikk, mens flere av tegneverktøyene i PhotoPaint har fått vektoregenskaper, noe du tidligere bare fant i CorelDRAW.

I tidligere versjoner av CorelDRAW har sentrale dialogbokser vært frittstående, men disse har nå blitt samlet til én boks for å skape mer orden i arbeidsvinduet. Dessuten har menyer og dialogbokser i begge programmene fått flere funksjoner, samtidig som disse har blitt mer logisk organisert.

Verdt bryet?

CorelDraw 9 synes å ta mange viktige steg frem sammenlignet med versjon 8. Oppgradering koster ca. 2300 + mva, noe som nok vil holde endel versjon 8-eiere tilbake. Og med god grunn. Men for potensielle nye kunder, vil oppgraderingen gjøre CorelDRAW enda mer interessant enn programmet var før. For dem vil prisen være ca. 4500 + mva.