Copernic bygger om Internet Explorer

Resultatene kan presenteres i Internet Explorer, og Copernic "bygger om" grensesnittet for å presentere søkeresultatet på en bedre måte. Øverst ser du en liste over resultatene, nederst kan du velge i en liste hvordan resultatet skal sorteres.