COOL 3D versjon 2.0

COOL 3D versjon 2.0

COOL 3D er et program som først og fremt skal hjelpe deg med å lage tredimensjonale teksteffekter. Det er ikke spesielt velegnet for å lage grafikk.

I COOL 3D kan du sette inn tekst, og benytte deg av hele fontsamlingen din. COOL 3D er her svært enkel å bruke, og det er meget enkelt å endre på tekst og font selv etter at du har skrevet inn mer tekst senere.

COOL 3D har en forholdsvis god samling av effekter som kan legges på teksten du har skrevet, og du kan velge mellom ulike teksturer, lysvinkler, bevegelser og mer.

Du kan også lage små animasjoner i COOL 3D, og det var overraskende lett å få dette til. Du arbeider langs en tidslinje, og COOL 3D sørger for å tegne alle endringer gradvis mellom de vinduene vindu som inneholder en endring.

Svakheter

Til tross for at de vanligste operasjonene er lett å utføre i COOL 3D, viser det seg å være svært vanskelig å importere grafikk fra andre programmer. Det er kun er to filtyper som akspeteres, det sjeldne EMF og WMF, og da kun med grafikk med "closed paths".

Dessuten savnet vi en god mulighet for å forstørre og forminske objektet du arbeider med. Ad omveier får du det til, men det finnes ingen zoom inn eller zoom ut-knapper slik som er vanlig i andre grafikkprogrammer.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Konklusjon

Nytteverdien av effektene Cool 3D leverer, er et spørsmål om smak og behag. Synes du tredimensjonale overskrifter er bra, da er COOL 3D et utmerket verktøy.