Code red på W-98?

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Spørsmål:
Kan dataviruset "Code red" skade mitt opperativsystem, som som er W-98 ?

Steinar B.

Svar:
Nej, CodeRed angriper Microsoft IIS som kun kjører på Win2000 og NT4.