CCD-brikken

CCD-brikken (Coupled Charged Device) er den digitale "filmen". Lyset sendes gjennom objektivet på kameraet, og treffer lysfølsomme punkter i CCD-brikken, som igjen lagres i kameraet som et digitalt bilde. Antallet lysfølsomme punkter på brikken er oppløsningen på kameraet.

Generelt gir høyere oppløsning bedre bilder, men minst like viktig er optikk og lysmåler.

På dyrere kameraer går det et skille mellom progressive og interlaced (linjesprang). Progressive CCD-brikker er dyrere å produsere, men gir mye skarpere bilder fordi alle bildepunktene registreres i en omgang. Interlaced (som brukes i så og si alle rimelige digitale kameraer) tar bildet i to omganger. Annenhver linje hver gang.