Mosaikk. En av Painters mange muligheter for å skape nye grafiske uttrykk
Mosaikk. En av Painters mange muligheter for å skape nye grafiske uttrykkVis mer

Bruksområder

Painter 5.5 Web Edition har mange bruksområder: Produksjon av tegneserier, produksjon av ikke-fotografiske illustrasjoner, enkel produksjon av avanserte presentasjoner eller svært enkel tegnefilm.

Web-grafikk

Selv om det ennå er litt vei igjen før programmet er fullstendig optimalisert, har Painter 5.5 Web Edition introdusert eksportfunksjoner til web, og det er lett å lage skikkelige GIF- og JPG-bilder.

Painter har flere funksjoner som tilpasser HTML-kode og JavaScript til grafikk. Et bilde kan for eksempel deles opp i flere biter, hvor hver bit lagres i det bildeformatet som passer best. Painter lager så tabeller i HTML hvor disse bitene settes sammen på nytt. Du kan også lage knapper med bevegelse, og image maps (bilde der man kan klikke på ulike deler for å navigere til ulike websider).

Tegneverktøy

Klassiske funksjoner i Painter omfatter en rekke tusjer, børster, teksturer og avanserte muligheter for etterbehandling av bildene. Tracing-ark ("gjennomsiktige" ark) kan legges oppå bilder for å hente informasjon fra et eksisterende bilde til et nytt dokument, du kan arbeide med flytende lag (eng. floaters), og det finnes mange kraftige kloneverktøy.

"Nozzles" er noe jeg bare har sett i Painter, og det er en tegneteknikk, hvor du tegner med en sekvens av andre bilder: Du definerer for eksempel tre bilder, og dermed blir bilde 1, bilde 2, bilde 3, bilde 1 osv. tegnet langs linjen hvor du fører pekeren.

Brukervennlighet

Det finnes nå mange avanserte tegneprogrammer, og skillene mellom dem går ofte mer på brukervennlighet enn på funksjonalitet. Faktorer som oppdatering av skjerm, responstid osv. virker direkte inn på hvordan arbeidsøkten oppleves, og hvordan produktet blir.

Selv om Painter tilbyr en fantastisk samling av muligheter, var det frustrerende når vi på virkelig raskt datautstyr opplevde flere ganger at tusjen hang etter musen. Dette er noe som krever unødvendig tilvenning, og er neppe noe som Painters produsenter planlegger å videreføre i neste versjon. (Painter er best når du kan tegne ved hjelp av et digitaliseringsbord, men dette hadde ikke vi anledning til å teste ut i denne omgang).

Film og GIF-animasjoner

Painter har bygget opp gode rutiner for hvordan du kan bygge opp film (uten lyd) og GIF-animasjoner fra grafikk som er hentet inn i programmet eller som er laget direkte der. For mange typer GIF-animasjoner finnes det langt bedre løsninger enn det Painter 5.5 tilbyr, men skal du lage animasjoner av egne bilder, er Painter bortimot uunnværlig.