Brukervennlighet i Dreamweaver 2

Komme i gang

Selv om Dreamweaver 2 er et WYSIWYG-verktøy, merker du allerede ved første oppstart at det er beregnet for mer avanserte brukere: Her finnes det ingen velkomstvinduer med hjelperutiner eller gode råd. Bare en tom skjerm.

Har du ikke arbeidet med HTML før, kommer du til å få god bruk for håndboka i begynnelsen. Erfarne HTML-kodere kommer til å være litt forvirret i begynnelsen av brukergrensesnittet, men dette er bare forbigående.

Mens du arbeider i det grafiske vinduet, vises HTML-kodene direkte i et eget vindu. Det er ingen problemer med å gå inn og kode direkte i dette vinduet, og da blir innholdet i det grafiske vinduet kontinuerlig oppdatert. Du kan gjerne tilpasse HTML-koden selv, og Dreamweaver vil respektere dine endringer så sant du legger dem inn på korrekt måte.

Dokumentasjon

Avanserte muligheter i Dreamweaver 2

  1. Brukervennlighet i Dreamweaver 2

Håndboka som følger med Dreamweaver er på 300 sider, og solid. Jeg klarte alltid å finne kapitlene jeg var på jakt etter, og det var lite å innvende på pedagogikken. Boka er både grundig og lettfattelig. Eneste lille innvending var at jeg måtte lete etter JavaScript-mulighetene – jeg visste naturligvis ikke at Macromedia hadde introdusert begrepet "behavior" fremfor JavaScript.