Bredbåndsfabrikken til villa-beboere

Spørsmål:
Hvorfor kan ikke personer som bor i villa eller enebolig få Internett fra Bredbåndsfabrikken? Kommer dere til å tilby det etter hvert?

Joakim

Svar:
Hei Joakim.

Pr i dag er dette et prisspørsmål. Når nettet er videre utbygd vil også avstandene ut til villa/eneboliger avta og vi vil da kunne tilby et produkt også til denne type boliger til en fornuftig pris for kundene.

Med vennlig hilsen
Bjørn Ivar Høiendahl