Bracketing

Flere har lurt på hva bracketing-funksjonen på kameraet gjør. Vi tar en gjennomgang.

Dagens kameraer blir stadig mer avanserte, og selv på lommekameraer finner vi nå avanserte funksjoner som blender- og lukkerprioriterte bilder, manuell fokus, automatisk fjerning av røde øyne og Gud vet hva.

Hei doktoren!

Jeg ser støtt og stadig at det nevnes at et kamera har støtte for bracketing. Hva innebærer dette?

hilsen
Karin

Fotodoktoren svarer

Bracketing er en teknikk for å ta flere bilder av samme motiv med forskjellig eksponering. Det mest vanlige er at eksponeringskompensasjonen blir variert fra bilde til bilde ("exposure bracketing"), for eksempel at ett bilde tas med -0.7EV, ett med 0 og ett med +0.7EV. Andre varianter er at hvitbalansen eller fokusområdet blir justert for hvert bilde, eller at bildene tas med forskjellig bruk av blits.

Fordelen med bracketing er at du i etterkant kan finne hvilken av eksponeringene som ble den beste, for deretter å beholde den. Dessuten har det seg slik at CCD-sensorer som sitter i kameraer har et begrenset dynamisk omfang, men ved å variere eksponeringen over flere bilder, kan du deretter sette dem sammen til ett bilde med bedre dynamikk (HDR - High dynamic range), som betyr at du får detaljer både i lyse og mørke partier av bildet.

Dette er det støtte for blant annet i Photoshop, under File->automate->merge to HDR... Da velger du ut bildene som du skal sette sammen, og så sørger Photoshop for å flytte på bildene slik at de ligger oppå hverandre (hvis du holdt kameraet litt ustødig). Det er en litt tidkrevende prosess, men resultatet blir som regel langt bedre enn om du bare hadde tatt ett bilde. Du er selvsagt avhengig av at motivet ikke er i bevegelse.

hilsen
Fotodoktoren

Lurer du på noe?