Blu-ray til folket

Hjemmekino-folkets favorittformat er på god vei til å bli folkets favoritt.

Allerede tidlig i september fortalte vi deg at Blu-ray salget hadde eksplodert i Europa, og på dagens seminar i regi av Blu-ray forum kom den endelige bekreftelsen på at det samme også gjelder her til lands.

Se også: Nytt på BD-live og Se Harry Potter på BD-live

Skeptikerne tok feil

Elektronikkbransjen var altså tidlig ute da de kåret Blu-ray til årets julegave i fjor. For med de nye salgstallene på bordet kunne de strengt tatt like gjerne gitt dem prisen i år også.

For dette er milepæler verdt å merke seg:

* Per oktober 2009 er 10 prosent av alt kjøpefilmsalg på Blu-ray. På enkelte av stortitlene er faktisk Blu-ray andelen opp mot 20 til 30 prosent.

* I oktober var inntektene fra Blu-ray salget alene høyere enn inntektene fra det totale leiemarkedet.

* I oktober var salget av Blu-ray-spillere for første gang større enn salget av dvd-spillere.

Vi regner med at i 2012 og 2013 vil Blu-ray-spillere og –discs utgjøre over 50 prosent av markedet, sier John Berge fra videobransjens fagblad Release.

Se bilder fra konferanser her:


Sammenlignet med DVD?

Det er lett å glemme hva som har skjedd de siste 10 årene, og mange tror fortsatt at alt gikk på skinner når det gjaldt DVD-formatet. Det gjorde det ikke.

Fakta er nemlig at det faktisk tok litt tid før DVD slo gjennom for fullt, noe som også blir synlig når man sammenligner tallene direkte:

* I sitt fjerde salgsår var det f.eks solgt 86.000 DVD-spillere. Slår prognosene til vil imidlertid spillersalget av Blu-ray runde 570.000 spillere i sitt fjerde salgsår (slutten av 2010).

Det vil altså si at Blu-ray er seks ganger større enn DVD målt etter samme tid i markedet!

De rykende ferske tallene til Elektronikkbransjen bekrefter Blu-ray Forums prognoser: Hittil i år er det solgt 55.000 stasjonære Blu-ray spillere (Blu-ray på PC og i Playstation 3 kommer i tillegg), samt 15.000 hjemmekino-anlegg med integrert Blu-ray spiller.

* Blu-ray salget har tredoblet seg fra 2008 til 2009, og i Europa vil man runde 31 millioner solgte filmer i 2009.

* Hvert 10. europeiske hjem har nå minst en Blu-ray spiller. Innen 2011 vil 20 prosent av alle hjemme i Europa ha en BD-spiller.

Se også:
MovieIQ er nytt på BD-live
Se Harry Potter på BD-live