Blir du lurt?

Optiske lurerier kan være virkelig guffent. Som denne tegningen.

Se godt på bildet under. Fargene i felt A og felt B ser forskjellige ut, men er i virkeligheten helt like!

Blir du lurt?


(Hvis du ikke tror oss, klikk her

Takk til Frank for bidraget!