Bits- og bytes-skolen

Hva er egentlig en bit? Hvorfor bruker en datamaskin binære tall? Hva med bokstaver? Heksadesimale tall, hva er det og hvorfor blir det brukt? Å forstå disse tingene gjør det mye enklere å forstå datamaskiner.

Bits- og bytes-skolen

Du har kanskje hørt at en datamaskin benytter nuller og enere til å lagre, overføre og behandle data.

Det er kombinasjonen av mange slike nuller og enere som utgjør alle former for digitale datakilder. Ordet "digital" betyr at noe kan telles, at fenomenet er delt opp i like enheter. Ordet binær (eng. binary) betyr at tallssystemet bare har to siffer (0 og 1), mens vårt desimaltallsystem, som vi vanligvis bruker til å telle med, har 10 forskjellige siffer (0 til 9).

Bordlampen som datamaskin er den første artikkelen i denne serien som på en enkel måte forklarer de grunnleggende egenskapene til en datamaskin.