Billigere prosessorer

Som ventet har nå Intel kuttet prisene på sine PC-prosessorer, med inntil 18%. Størst er kuttene på de minste P4-utgavene. Også AMD har kuttet prisene med om lag det samme på enkelte av sine prosessorer.

Billigere prosessorer

Prisene under er forhandlerpriser fra Intel, i kvanta på 1.000 enheter. Erfaringsmessig gir dette likevel et brukbart bilde av hva du kan forvente å betale for prosessorene i nettbutikkene her hjemme.

Prisene er oppgitt i amerikanske dollar (1 USD 28/1-2002 = kr 9,1391). Priskuttene i parantes.

P4 1.6GHz nå $133 (-18%)
P4 1.7GHz nå $166 (-16%)
P4 1.8GHz nå $199(-14%)
P4 1.9GHz nå $241 (-12%)

Celeron 1.0GHz nå $69 (-7%)
Celeron 1.1GHz nå $79 (-11%)
Celeron 1.2Ghz nå $89 (-14%)
Celeron 1.3GHz nå $103 (-13%)

Xeon 1.7Ghz med 256k cache nå $224 (-13%)
Xeon 2GHz med 256K cache nå $396 (-13%)

Pentium III-S 1.13GHz nå $170 (-16%)
Pentium III-S 1.16GHz nå $202 (-16%)

Også AMD setter ned prisene

I følge kilder Digi har vært i kontakt med, har også AMD annonsert priskutt på 16-20% på sine populære prosessorer.

Priskuttene vil mest sannsynlig ikke føre til noen store endringer i PC-prisene, på grunn av den siste tidens økning i prisene på RAM.

(Kilder: The Register, Digi)