Billig og bra digitalt rensemiddel for lydfiler

Mange ønsker å spille over gamle LP-er for å brenne CDer eller lage MP3 filer. Da stifter(!) du igjen bekjentskap med knitring, hakk og støy, det er ikke alle LPer på loft og i kjellere som har blitt behandlet like ømhendt som for tidlig fødte spedbarn...

Det finnes en del mennesker som har et varmt og kjært forhold til LP-plater også kjent som vinyl. Det er mange forklaringer på dette, men de fleste setter mer pris på det praktiske ved CDer og andre digitale formater.

Problemet blir da å få de utvalgte delene av vinylsamlingen over på PCen for brenning eller konvertering til komprimerte formater. Dette gjøres ved å koble platespilleren til en forforsterker med inngang for platespiller (med RIAA frekvenskorreksjon), så videre fra en utgang på forforsterkeren (f.eks. en tape-utgang) til linjeinngangen på lydkortet.

Så er det bare å finne et opptaksprogram og spille inn de platene/låtene du ønsker.
Det er her mange oppdager all ulyden på vinylen. Knitring, spraking, sus og støy gjør at lytteopplevelsen ikke er helt på høyden. Og rensing av vinylen og alle mulige finurlige triks med stifttrykk kan ikke reparere skadene i selve materialet.

Her kommer MusicCleaning Lab inn i bildet.

Digital rens

For at støy skal være sjenerende må den skille seg ut fra musikken. Hørbare hakk og knitring er kortvarige og har andre frekvenskomponenter enn musikken rundt. Dermed kan de også identifiseres ved å analyse lydmaterialet når det er lagret som en lydfil, og isolere de områdene som skiller seg ut.

Støyen ser ut som smale og spisse topper på lydkurven, og det er helt uproblematisk for et program å erstatte disse spissene med en jevn kurve.

Men mye musikk består også av høye frekvenser og støykomponenter, særlig i konsonanter i sang, på begynnelsen av toner på instrumenter og i alle slags trommelyder. Her er det ikke så enkelt for et umusikalsk dataprogram å finne forskjell på ønsket og uønsket støy.

Det er her forskjellen på programmene viser seg, og vi hadde i utgangspunktet ikke så stor tro på at et så billig program kunne hamle opp med den profesjonelle løsningen i SoundForge som vi selv har brukt. Denne løsningen koster flere tusen kroner og gir gode, om ikke perfekte resultater.

Men vi ble positivt overrasket over MusicCleaning Lab.

Hele prosessen håndteres

Du kan bruke MusicCleaning Lab til å gjøre opptak gjennom lydkortet, eller importere låter fra CD eller laste inn filer i forskjellige formater som allerede ligger på harddisken.

Billig og bra digitalt rensemiddel for lydfiler

Du har separate innstillinger for fjerninga av hakk, knitring støy og sus. Du kan stille inn intensiteten separat for hakk og knitring, og separat velger for forskjellige typer støy som du ønsker å fjerne. Her har du muligheten for å velge brum eller andre lavfrekvente komponenter, og høyfrekvent støy som f.eks. sus.

Billig og bra digitalt rensemiddel for lydfiler

Det er også en avansert modus for flere av valgene, hvor du kan gjøre ytterlige innstillinger av en rekke parametere. Her dukker det opp mange av de samme mulighetene som du ellers finner i profesjonelle programmer til langt høyere priser.

Du kan også prosessere lyden etter rens, ved å kjøre den gjennom en effektenhet for endring av stereobildet, en dynamikkprosessor og en equalizer. Du kan også bruke DirectX plugg-inn effekter fra andre leverandører for å skreddersy lydbildet til din smak.

Billig og bra digitalt rensemiddel for lydfiler

Programmet håndterer flere låter etter hverandre, og hver låt kan ha sine egne parameterverdier i programmets Object mode. Dessuten kan du sette globale parameterverdier i
Master mode, som kommer i tillegg til parametrene i Object mode.

I tillegg til de støyreduksjon, dynamikk og effekter, kan du også justere tempo og tonehøyde på hver låt. Dette kan gjøres ved å ganske enkelt endre sampleraten eller ved avansert prosessering som endrer tonehøyde og tempo uavhengig av hverandre. Dette fungerer svært bra innenfor rimelige verdier, faktisk bedre enn de fleste tilsvarende effekter vi har hørt i andre programmer.

I tillegg til dette kan nivået på hver låt normaliseres og du kan legge på ekko eller klang av kurant, men ikke imponerende kvalitet.

Til slutt kan du redigere vekk uønsket tid i start og slutt, lage fade inn og ut på hver låt, sette rekkefølge og låtmarkeringer og brenne CD eller konvertere til MP3.

Interaktivt

Det som gjør denne pakken så lett å bruke, er at alle typer prosessering skjer i sanntid, slik at du til en hver tid kan høre hvordan det låter.

Du trenger bare en middels kraftig PC, vår 850 MHz Pentium III hadde ingen problemer med noen som helst kombinasjon av resursene i i programmet. Det var dessuten mer enn nok kraft til å bruke ekstra plugg-inn effekter.

Gode resultater

Vi prøvde først den innebygde wizarden, som guider deg fram trinn for trinn, presenterer relevante valg, og lar deg lytte til disse før du går videre.

Resultatet ble overraskende bra.

Vi jobbet også videre direkte med de forskjellige innstillingene, både i normal og avansert modus.

Til slutt lot vi MusicCleaning Lab lagre det rensede resultatet til ny fil, og sammenlignet med tiden SoundForge med VinylRestauration-modulen brukte på å prosessere det samme materialet.

På vår lydfil på 6:03 minutter brukte Sound Forge i overkant av 48 sekunder inkludert backup av filen før prosessering som tok 6 sekunder.

MusicCeaning Lab brukte noe lenger tid, den brukte 1 minutt og 18 sekunder på jobben.
Og selv om tidsforbruket var litt lenger, var resultatet faktisk like bra.

Vi vil derfor uten nøling anbefale programmet til alle som driver med opptak tilrettelegging og redigering av musikksamlingen sin. Det finnes dessuten enda flere muligheter enn de vi har nevnt her, og du kan laste ned en demo fra Magix' nettsted.

Norsk distributør er Kemedia tlf. 33 48 74 20

Prisen er bare 299 kroner.