Bilde: Avanserte justeringer

Hvis du vil, kan du også selv grave deg ned i dubletter, oppføringer i registeret som ikke peker til noe osv. Du kan også få full oversikt over cookies o.l. Den avanserte modusen brukes i en slags katalogstruktir hvor du kan ekspandere de ulike delene for å undersøke nærmere.

Bilde: Avanserte justeringer