Bilde: Anti-Aliasing i praksis

Det er klart hvor stor forskjell kantutjevning (eng. Full Scene Anti-Aliasing, FSAA) utgjør: Bildet til venstre er med FSAA.