Beskjeden vifte

Takk til Kjetil Vidskjold for bidraget!