BeOS - første møte

Vi har nå forsøkt oss på installasjon av BeOS på noen PCer. Vi har i denne perioden stokket og delt ut lydkort, skjermkort og nettverkskort. Vi har konfigurert, konfigurert igjen og installert. Egentlig har det gått rimelig greit.

BeOS (uttales Bi-o-ess) R4 leveres på CD, og det følger også med en diskett for Intel-baserte PCer. CDen inneholder versjoner av BeOS både for PowerPC og Intel-prosessorer, demoer av programmer og "litt av hvert" som lyd og bilder, animasjoner, utviklingsverktøy, drivere til maskinvare som ikke er helt ferdig testet osv.

Det følger med et lite hefte som heter "Be Operating System Installation Guide", som forklarer de forskjellige variantene på en grei måte. Release 4-CDen kan brukes både til oppgradering av eldre BeOS versjoner og til nye installasjoner.

Vi har installert operativsystemet på PCer som allerede har Windows installert. Som de fleste andre, vil vi beholde Windows og velge operativsystem ved oppstart. Det er flere måter å gjøre dette på, avhengig av hva slags maskin og harddisker som sitter i PCen.