Bensintørst hybridbil

3,8 liter pr mil? Selv ikke de største amerikanske doningene er i nærheten av et slikt forbruk :)