Behind enemey lines?

Under BF2-spilling dukket denne feilmeldingen opp. Noen linjer skal ikke krysses, verken i krig eller fred.