Begrepsforvirring hos IKEA del III

Kabinett og harddisk er tydeligvis fortsatt en og samme ting hos IKEA.