Bedre føre var...

Bare 95% batterilevetid igjen, finn en stikkontakt. FORT!