Background Eraser

Med verktøyet Background Eraser, kan du "vaske" bort bakgrunner. Verktøyet tar utgangspunkt i krysset i midten (se illustrasjonen) for å bestemme hvilke farger som hører til bakgrunnen.

Verktøyet har også en rekke innstillinger for å kontrollere prosessen bedre. Du kan blant annet velge følsomhet, hvordan fargene skal plukkes opp og at forgrunnsfargen (som du plukker opp fra bildet) skal beskyttes.

Med Background Eraser, kan du "vaske" bort bakgrunnen i bildet. Foto: TK Vis mer